Notícies

S’obre la participació a la 5a edició del Concurs de Composició per a Banda Simfònica Josep Maria Lleixà Subirats

El concurs està obert a tots els compositors que ho desitgin, que tinguin la residència habitual a l'Estat espanyol

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), convoca el 4t Concurs de Composició per a Banda Simfònica “Josep Maria Lleixà Subirats”. El motiu del concurs, al qual fins al 27 d’abril es poden presentar obres, és fomentar la creació i la pràctica de la música en el marc de la cultura i la pedagogia musical. Així mateix, la FCSM dóna nom al present concurs retent homenatge a Josep Maria Lleixà Subirats, qui va ser president de la Unió Musical Mas de Barberans (Montsià), músic d’aquesta entitat, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Musicals i persona dedicada intensament al desenvolupament i participació en les Societats Musicals. L’obra guanyadora serà premiada amb 2.000 euros, i la decisió del jurat serà emesa abans del 6 de maig de 2018.

El concurs està obert a tots els compositors que ho desitgin, que tinguin la residència habitual a l’Estat espanyol. La FCSM podrà sol·licitar l’acreditació de la residència del concursant. Les composicions que es presentin han de ser originals i inèdites, és a dir, que no s’hagin estrenat oficialment a cap concert, que no siguin còpia, modificació o versió d’una altra o altres composicions existents; per tant no poden haver estat premiades en cap altre concurs i ni haver estat difoses per cap mitjà de comunicació, no editades per cap segell discogràfic ni editorial, sent motiu de desqualificació de l’obra la divulgació de la composició abans de la presentació de la candidatura, ni fins que el jurat hagi emès el seu veredicte.

Obra simfònica per a Banda de Música

La composició ha de ser classificada dins de la modalitat “Obra Simfònica per a Banda de Música”. Amb l’objectiu que l’obra guanyadora pugui ser interpretada pel nombre més gran de bandes federades, ampliant així els seus repertoris, la dificultat de la mateixa haurà de ser mitjana o mitjana-alta, no sobrepassant el coeficient de dificultat 5. Així mateix, sense ser excloent, es valorarà que l’obra parteixi d’un llenguatge d’expressió musical proper o habitual a la majoria de les bandes.

L’obra tindrà una durada mínima de deu minuts i màxima de dotze i podrà ser de moviment únic o conformada per diversos moviments. Tant la forma de l’obra com el seu contingut seran lliures, sense instrument solista ni amb instruments no habituals en les bandes i d’acord amb la plantilla que es detalla en l’Annex a les Bases, podent ser motiu de desqualificació el que no estiguin inclosos en la mateixa tots els instruments esmentats, excepte aquells que són indicats com a opcionals.

Es valorarà positivament el fet que sigui annexat un resum o explicació general motivada de l’obra. També serà valorat positivament adjuntar un AUDIO CD DEMO de l’obra presentada.

El premi estarà sotmès a la tributació fiscal corresponent segons la normativa vigent. El premi serà únic i indivisible. No obstant això, el Jurat i la FCSM es reserva el dret de concedir una Menció d’Honor, sense remuneració econòmica i si és acceptada, prèviament, per l’autor.

El Jurat encarregat d’efectuar la selecció d’entre les obres presentades, serà nomenat per la Federació Catalana de Societats Musicals i estarà compost per personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de la música. Actuarà com a secretari del mateix i sense opció a vot, la persona que designi la FCSM. La decisió del jurat serà notificat al guanyador i a tots els participants, en els termes establerts a les Bases del Concurs, fent-se així mateix públic a la web de la FCSM http://www.fcsm.cat.

Estrena en el Festival de Bandes de Música de Catalunya

El lliurament del premi al guanyador del concurs, es realitzarà en un acte organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals, en el lloc i data que aquesta determini. L’obra premiada s’estrenarà en el marc del Festival de Bandes de Música de Catalunya, a l’Auditori de Barcelona, el 24 de juny de 2018, que serà interpretada per la Banda de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona “URV”, participant al Festival.

L’obra guanyadora serà remesa a totes les Bandes de la Federació Catalana de Societats Musicals perquè en el termini de 4 anys pugui ser lliurement interpretada per totes elles, així com a les Bandes de la Confederació Espanyola que així ho sol·licitin, tal com assenyala en l’últim paràgraf de la Base Onzena.

La resta de condicions musicals i d’organització, seran exposades en les Bases que a l’efecte, publicarà la FCSM al seu web. Així mateix, la Federació donarà la màxima difusió que sigui possible en altres federacions i escoles de música estatals, així com en els mitjans de comunicació.

Podeu consultar les bases, fent clic aquí.

Show More

Related Articles

Back to top button