Àmbit legal i econòmicRecursos

La reforma dels estatuts d’una associació (I)

Els Estatuts són la norma bàsica de funcionament de l'associació. No obstant, algunes normes que en un moment donat els socis fundadors varen pactar per regular la seva relació, exigeixen canvis.

Aquests canvis poden afectar tant a la classificació de socis, com a les finalitats o fins i tot, a la denominació de l’entitat.

Altres vegades, l’aprovació d’una nova llei pot ser motiu suficient per adaptar els estatuts de la nostra entitat a la nova legislació tal i com analitzarem en aquest recurs.

A continuació s’explica com fer-ho i quines limitacions hi ha, respectant sempre la llei de protecció de dades de caràcter personal.
Més info a Xarxanet

Show More

Related Articles

Back to top button