Notícies

La Confederació Espanyola de Societats Musicals remet al Ministeri de Cultura 33 mesures per salvar el sector davant la crisi de la Covid-19

A les reivindicacions, que tracten de salvar el sector davant les conseqüències generades per la Covid-19, s'hi han sumat les associacions de músics professionals, directors d'orquestra i banda. Per descarregar el document

La Confederació Espanyola de Societats Musicals (CoESsM), en nom i representació, entre d’altres, de la Federació Catalana de Societats Musicals, ha remès al ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, un document on exposa les reivindicacions del col·lectiu, format per 1.100 societats musicals, amb 80.000 músics, 120.000 alumnes d’escoles de música, i un milió de socis, segons dades del conjunt de les diverses federacions territorials existents a l’Estat espanyol. A les reivindicacions, que tracten de salvar el sector davant les conseqüències generades per la Covid-19, s’hi han sumat les associacions de músics professionals, directors d’orquestra i banda. Per descarregar el document, fer clic aquí.

El document inclou 33 punts amb mesures de caràcter general, relacionades amb les activitats educatives de les societats musicals, ajuntaments i altres organismes de caràcter local; empreses, autònoms i cooperatives beneficiàries d’ajudes i subvencions o contractacions públiques. Així com mesures financeres, fiscals i tributàries per a donar suport al sector cultural, en general, i el musical en particular.

La CoESsM, que sol·licita al Govern d’Espanya ajudes específiques i que sigui sensible amb la situació greu que viu el la música, respon amb aquestes peticions la crida de Rodríguez Uribes que va demanar que cada àmbit proposés iniciatives de reconstrucció. L’objectiu és preservar el futur del col·lectiu, assegurant la supervivència, continuïtat i sostenibilitat d’un àmbit que agrupa músics, artistes, professionals de la gestió cultural i persones treballadores d’empreses vinculades al sector, tant el vessant professional com amateur, com també el professorat de les escoles de música i dels centres autoritzats.

Gabinet de crisi

El paquet d’iniciatives proposa la constitució d’un gabinet de crisi per atendre la situació del sector cultural amb el ministre de Cultura i Esport com a coordinador de l’acció interinstitucional entre l’Estat, les autonomies i els municipis, i posar en marxa un pla de xoc urgent per evitar la desaparició d’un sector cultural format per milers d’associacions, agrupacions artístiques, escoles, artistes, intèrprets, empreses, mitjans de comunicació, professionals de la gestió cultural…

Per tot això, s’insta a incrementar immediatament el pressupost de Cultura al 2%; la creació de línies d’ajuda, injecció econòmica a les xarxes i circuits de programació públics i privats per tal que s’estimuli la reprogramació d’activitats cancel·lades; la consideració d’entitats en situació de vulnerabilitat econòmica per a les societats musicals i la seva inclusió en l’àmbit d’aplicació de la moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris.

També es planteja que es paguin totes les ajudes i subvencions de l’exercici 2019, o anteriors, que ja s’hagin justificat, i també les actuacions o altres serveis realitzats a la data d’inici de l’Estat d’alarma; l’abonament específic de les ajudes i subvencions públiques dins l’exercici en curs; la reducció del nivell de burocràcia i de documentació a aportar; l’aprovació d’un nou decret que ampliï les mesures establertes, i doni detalls de les diferents formes en què aquestes s’aplicaran; i l’aprovació d’ajudes per al finançament de l’estructura de funcionament de les associacions del sector musical.

Clarificar el decret

Pel que fa a les activitats educatives de les societats musicals es demana que es clarifiqui com el Reial Decret 463/2020 afecta les escoles de música i els professionals que treballen com a professors, directors i intèrprets… i es consideri causa de força major la suspensió de l’activitat en els centres docents que no puguin impartir les classes de manera telemàtica.

Quant a les activitats artístiques (concerts, certàmens, festivals, espectacles, participació en actes festius, fires…) cancel·lades i que no es puguin reprogramar se sol·licita que es garanteixin les aportacions institucionals. El document proposa línies d’ajudes específiques de compensació parcial del lucre cessant d’empreses i entitats, ajudes a fons perdut per al 2020, i l’aprovació de finançament bonificat amb un tipus d’interès de l’Euribor amb un mínim d’un 0% i un diferencial del 0%.

A més, considera que s’ha de reduir al 4% l’IVA de les entrades de les actuacions, de tots els serveis relacionats amb la música en viu i música enregistrada, la devolució urgent de l’IVA suportat, i l’ajornament o el fraccionament dels pagaments de la Tresoreria de la Seguretat Social i de l’Agència Tributària, entre d’altres accions.

Sumar voluntats

Les societats musicals són una gran pedrera de futurs músics professionals, per això la CoESsM considera que davant d’una situació d’aquesta magnitud cal sumar voluntats de diferents àmbits i exposar les ajudes i accions, a realitzar per totes les administracions, de manera transversal.

Per aquest motiu, ha contactat i fet seves les propostes de l’Associació Espanyola de Directors d’Orquestra (AESDO), l’Associació de Músics Professionals d’Espanya (AMPE), l’Associació Nacional de Directors de Banda (ANDB), l’Associació de Músics de Bandes Professionals (AMPROBAND) i de l’Associació de Músics Professionals d’Orquestres Simfòniques (AMPOS), entre d’altres.

Show More

Related Articles

Back to top button