Federació Catalana Societats Musicals

 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Concursos y premios

Si quieres hacernos llegar información relacionada, escríbenos a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .

Convocat el 1r Concurs de composició per a banda de l'Ajuntament d'Ulldecona i la Banda de Música d'Ulldecona

E-mail Imprimir PDF

El certamen neix de la col·laboració de l'Ajuntament d'Ulldecona amb la Banda de Música d'Ulldecona i pretén no només contribuir a la creació i pràctica musical, sinó també a la reivindicació del paisatge i la música com a llenguatge universal per a fer-ne referència. Així dins d'aquest eix vertebrador del concurs de composició, per a la seva primera edició s'ha escollit com a tema un escenari tan màgic com misteriós com les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion. Precisament en aquest entorn, el Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion, s'estrenarà l'obra guanyadora, que serà interpretada per la Banda de Música d'Ulldecona, el 21 d'octubre.


Abans però, cal que els compositors (la participació és oberta a qualsevol nacionalitat) enviïn les seves creacions inèdites abans de les 14h del 10 d'agost de 2017 i les enviïn adreçades a l'Ajuntament d'Ulldecona. Cal que les obres tinguin una durada entre 10 i 20 minuts i que les partitures tinguin en compte la formació instrumental de les bandes, de manera que a les bases s'especifica els instruments obligatoris i opcionals que han de formar part de la composició. Amb la partitura s'ha d'entregar un text que justifiqui la composició i ampliï tot allò que pretén explicar el llenguatge universal de la música. L'obra guanyadora rebrà un premi de 2.000 €.

Veient les Oliveres Mil·lenàries es poden imaginar composicions barroques, amb revolts i giragonses com els seus troncs, però potser també composicions majestuoses, elegants i que s'aixequin dignes com unes oliveres que es calcula que algunes van ser plantades durant l'Edat Mitjana. Des d'aleshores no només formen part del paisatge del Montsià, sinó que durant molts segles han estat una peça clau de l'alimentació, això és, la subsistència dels seus habitants.

Podeu consultar les bases del 1r Concurs de Composició Musical per a Banda Ajuntament d'Ulldecona, en català (fent clic aquí) i en castellà (fent clic aquí).

 

4t Concurs de Composició per a banda Simfònica 'Josep M. Lleixà Subirats'

E-mail Imprimir PDF

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM) convoca la 4a edició del Concurs de composició per a banda simfònica Josep Maria Lleixà Subirats, que premiarà una partitura inèdita que s’estrenarà en el marc dels actes de celebració del Centenari de la Societat Musical de La Unió Filharmònica d’Amposta, que serà l’encarregada de la interpretació al seu Auditori.

El termini de presentació de les obres acaba 15 de setembre del 2017 a les 14h i el veredicte del jurat serà emès abans del 30 de setembre de 2017. Els interessats a participar-hi ho han de fer amb composicions de nova creació, que siguin inèdites, que no s’hagin premiat en cap altre concurs, que no s’hagin difós per cap mitjà de comunicació, ni que hagin estat editades per cap segell discogràfic ni editorial. Les obres presentades han de tenir una durada mínima de deu minuts i una màxima de dotze, poden ser de moviment únic o conformades per diversos moviments.  El premi està dotat amb 2.000 euros, i el Jurat i la Federació Catalana de Societats Musicals es reserven el dret de concedir una Menció d’Honor, sense remuneració econòmica.

Els interessats a participar-hi, han de ser residents habituals de l’Estat espanyol, i tenir en compte una sèrie de requisits com ara que la composició no sigui per a instrument solista, ni amb instruments aliens a les bandes. Entre altres requisits, a les bases del concurs, s’especifiquen els instruments que ha d’incloure la composició i els que són opcionals.

Un premi per promoure la creació i pràctica musical

“El motiu del present concurs, és el de fomentar la participació, la creació i la pràctica de la música en el marc de la cultura i la pedagogia musical”, informen des de la Federació Catalana de Societats Musicals. El nom del premi de composició és en honor a Josep Maria Lleixà Subirats, president de la Unió Musical Mas de Barberans (Montsià), músic d'aquesta entitat, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Musicals i persona dedicada intensament al desenvolupament i participació en les societats musicals.

 

Consulteu les bases del cncurs en català (fent clic aquí) i en castellà (fent clic aquí).


 

 

 

 

Josep Ignasi Reverté Gras, gana el 3er concurso de composición para banda sinfónica “Josep Maria Lleixà Subirats”

E-mail Imprimir PDF

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), anuncia el veredicto del Jurado del 3er CONCURSO DE COMPOSICIÓN PARA BANDA SINFÓNICA "JOSEP MARIA LLEIXÀ SUBIRATS". El ganador del concurso ha sido Josep Ignaci Reverté Gras, con la obra titulada EVEREST: THE GREAT ASCENT

El jurado ha querido destacar tanto la inventiva creativa como la maestría en la realización. Es una composición con una orquestación brillante y a la vez sensitiva, aunque no profundiza en aspectos contrapuntísticos, si que en ciertos momentos muestra líneas melódicas superpuestas de gran belleza y sensibilidad siendo este aspecto determinante en el veredicto del jurado.

Cabe destacar también el equilibrio entre el lenguaje de tradición musical y aspectos técnicos utilizados en la vanguardia compositiva, los cuales ayudan a identificar todos los aspectos programáticos en que se ciñe la obra.

Ignaci Reverté nace en la localidad de San Carlos de la Rápita (El Montsià - Tarragona) en 1990. Es un joven compositor, Director de Banda, Tuba y Trombonista por el Conservatorio Superior de Música "Salvador Seguí" de Castellón. Conocedor del mundo de las Bandas, es subdirector musical de la Agrupación Musical Rapitenca, profesor de lenguaje y armonía, de trombón y tuba en la escuela Virgen de los Prados de la Aldea. En el campo de la composición ha sido galardonado en diferentes concursos como el Concurso de Composición "Villa de Pozo Estrecho" donde ganó el 1er premio, o el 3er Concurso de Composición "Taller Música Joven" en su edición para orquesta de cuerdas. Su música ha sonado en el Palau de la Música de Valencia y en el Auditorio de Barcelona entre otros.

El Jurado del Concurso ha estado formado por:

Antoni-Ernest Sebastián y Torrent, como Presidente. Nacido en Amposta (Tarragona). Se compositor y forma parte del "Colectivo de compositores de Tarragona" y de "la Asociación Catalana de Compositores". Autor de composiciones de orquesta sinfónica, banda de música y conjuntos instrumentales. Actualmente es profesor del Conservatorio Profesional de la Diputación en Tarragona en la especialidad de lenguaje, armonía, análisis y composición.

Miguel Ángel Berbis, Vocal. Compositor, pedagogo, investigador, director artístico y gestor cultural. Como investigador, aborda el proceso creativo-performativo sobre las posibilidades de creación de la composición asistida por ordenador por el que obtiene el DEA por Universidad de Valencia. Es director artístico del Ensemble de Artes desde su creación, así como impulsor de la creación del Festival Internacional "Proyecto Rafael Festival". Actualmente es profesor de composición en el Conservatorio Superior de Música de Castellón.

Carles Blanch i Anguera, Vocal. Licenciado en Composición y Dirección de Orquesta y Profesor de Solfeo y de Trombón. Forma parte del "Colectivo de compositores de Tarragona", del que fue uno de los fundadores y miembro de "la Asociación Catalana de Compositores". Ha sido profesor de Lenguaje Musical, Canto Coral, Conjunto instrumental, Armonía, Formas y Análisis musical, en diversas escuelas de música, y ha dirigido varios grupos instrumentales y corales, realizando diversos arreglos para estas formaciones. En la actualidad se dedica plenamente a la composición y la dirección.

Esta obra se estrenará en el marco de los actos de celebración del Centenario de la Sociedad Musical "La Lira Ampostina" en su Auditorio, y será interpretada por la propia "Lira Ampostina".

El Jurado del Concurso, así como la Federación Catalana de Sociedades Musicales, quiere felicitar al ganador de esta convocatoria y, también, quiere agradecer y felicitar al resto de participantes por su contribución con el esfuerzo y dedicación que han demostrado en sus obras, alentándoles y invitándoles a participar en futuras ediciones.

Para descargar el acta del jurado, clic aquí.

 

Josep Ignasi Reverté Gras, guanya el 3r Concurs de composició per a banda simfònica “Josep Maria Lleixà Subirats”

E-mail Imprimir PDF

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), anuncia  el veredicte del Jurat del  3r CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A BANDA SIMFÒNICA “JOSEP MARIA LLEIXÀ  SUBIRATS”. El guanyador del concurs  ha estat Josep Ignasi Reverté Gras, amb l’obra titulada

EVEREST: THE GREAT ASCENT


El jurat ha volgut destacar tant la inventiva creativa com el mestratge  en la realització. És una composició amb una orquestració brillant i a la vegada sensitiva, tot i que no aprofundeix en aspectes contrapuntístics, si que en certs moments mostra línies melòdiques superposades de gran bellesa i sensibilitat essent aquest aspecte  determinant en el veredicte del jurat.

Cal destacar també l’equilibri entre el llenguatge de tradició musical i aspectes tècnics utilitzats en l’avantguarda  compositiva, els quals ajuden a identificar tots els aspectes programàtics en que es cenyeix l’obra.

Ignasi Reverté neix a la localitat de Sant Carles de la Ràpita (El Montsià – Tarragona) l’any 1990.  És un jove compositor, Director de Banda, Tuba i Trombonista pel Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló. Coneixedor del món de les Bandes, es subdirector musical de l’Agrupació Musical Rapitenca, professor de llenguatge i harmonia, de trombó i tuba a l’escola Verge dels Prats de l’Aldea.  En el camp de la composició ha estat guardonat en diferents concursos com el Concurs de Composició “Villa de Pozo Estrecho”  on va guanyar el 1r premi, o el 3r Concurs de Composició “Taller Música Jove” en la seva edició per orquestra de cordes.  La seva música ha sonat al Palau de la Música de València i a l’Auditori de Barcelona entre d’altres.

El Jurat del Concurs, ha estat format per:

Antoni-Ernest Sebastià i Torrent, com a President.  Nascut a Amposta (Tarragona). Es compositor i forma part del “Col·lectiu de compositors de Tarragona” i de “l’Associació Catalana de Compositors”. Autor de composicions d’orquestra simfònica, banda de música i conjunts instrumentals. Actualment és professor del Conservatori Professional de la Diputació a Tarragona  en l'especialitat de llenguatge, harmonia, anàlisi  i composició.

Miguel Angel Berbis, Vocal. Compositor, pedagog, investigador, director artístic i gestor cultural. Com a investigador, aborda el procés creatiu-performatiu sobre les possibilitats de creació de la composició assistida per ordinador pel que obté el DEA per Universitat de València.  És director artístic de l'Ensemble d'Arts des de la seva creació, així com a impulsor de la creació del Festival Internacional "Projecte Rafel Festival". Actualment és professor de composició al Conservatori Superior de Música de Castelló.

Carles Blanch i Anguera, Vocal. Llicenciat en Composició i Direcció d’Orquestra i Professor de Solfeig i de Trombó. Forma part del “Col·lectiu de compositors de Tarragona”, del que en va esser un dels fundadors i membre de “l’Associació Catalana de Compositors”.  Ha estat professor de Llenguatge Musical, Cant Coral, Conjunt instrumental, Harmonia, Formes i Anàlisi musical, en diverses escoles de música, i ha dirigit diversos grups instrumentals i corals, realitzant diversos arranjaments per aquestes formacions.  A l’actualitat es dedica plenament a la composició i la direcció.

Aquesta obra s'estrenarà en el marc dels actes de celebració del Centenari de la Societat Musical "La Lira Ampostina" al seu Auditori, i serà interpretada per la pròpia “Lira Ampostina”.                                  

El Jurat del Concurs, així com la Federació Catalana de Societats Musicals, vol felicitar al guanyador d’aquesta convocatòria i, també, vol agrair i felicitar a la resta de participants per la seva contribució amb l’esforç i dedicació que han demostrat en les seves obres, tot encoratjar-los a participar en futures edicions.

Podeu descarregar l'acta fent clic aquí.

 
Página 2 de 2
Home Concursos y premios
Prison Break Scene 6 Japanese Daddy Bear Sylver Kind Of Life Babe Shows Her Booty Sexy Ass Twerk Beach Nudist Girl Beach Nudist Girl Is Lonely On The Shore Sexy Changing Room 20