Federació Catalana Societats Musicals

 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Servicios

subvencions Convocatorias y subvenciones
Convocatorias de apoyo a las enti
dades
certàmens Concursos y premios
Concursos de interés para las bandas
partitures Instrumentos y partituras
Consulta las ofertas de material musical
recursos Recursos
Información útil para la gestión de entidades musicales
Transparència Transparencia
La gestión y actividad de la Federación y las sociedades musicales

Convocat el 6è Concurs de Composició per a Banda Simfònica “Josep Maria Lleixà Subirats”

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), amb el suport de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet, convoca el 6è Concurs de Composició per a Banda Simfònica "Josep Maria Lleixà Subirats". Fins al 30 de desembre a les 14h es poden presentar obres de nova creació, ni estrenades prèviament ni editades al concurs que homenatja amb el seu nom a Josep Maria Lleixà Subirats, qui va ser president de la Unió Musical Mas de Barberans (Montsià).

L'obra guanyadora serà premiada amb 2.500 euros, i la decisió del jurat serà emesa abans del 31 de gener de 2020.

Tots els compositors que ho desitgin podran participar amb composicions que han de ser originals i inèdites, és a dir, que no s'hagin estrenat oficialment a cap concert, que no siguin còpia, modificació o versió d'una altra o altres composicions existents; per tant no poden haver estat premiades en cap altre concurs i ni haver estat difoses per cap mitjà de comunicació, no editades per cap segell discogràfic ni editorial. Es busca així que les obres no s'hagin estrenat abans de la presentació de la candidatura, ni fins que el jurat hagi emès el seu veredicte. Poden participar els compositors de l’Estat espanyol i, com a resultat dels acords amb l’Obra Cultural de l’Alguer, els residents a aquesta ciutat italiana.

Obra simfònica per a Banda de Música


La composició ha de ser classificada dins de la modalitat "Obra Simfònica per a Banda de Música". Amb l'objectiu que l'obra guanyadora pugui ser interpretada pel nombre més gran de bandes federades, la dificultat de la partitura haurà de ser mitjana o mitjana-alta. Sense ser excloent, es valorarà que l'obra parteixi d'un llenguatge d'expressió musical proper o habitual a la majoria de les bandes.

L'obra tindrà una durada mínima de deu minuts i màxima de dotze i podrà ser de moviment únic o conformada per diversos moviments. Tant la forma de l'obra com el seu contingut seran lliures, sense instrument solista ni amb instruments no habituals en les bandes i d'acord amb la plantilla que es detalla en l'Annex a les Bases. El jurat valorarà positivament que sigui annexat un resum o explicació general motivada de l'obra, així com enviat adjunt un cd demo de l'obra presentada.

El lliurament del premi a la guanyadora/r del concurs, es realitzarà en el decurs d’un concert organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i l’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet, al Teatre – Auditori de l’Hospitalet de l’Infant, al Centre Cultural Infant Pere. La data es determinarà oportunament de la que es donarà publicitat.

L'obra guanyadora serà remesa a totes les Bandes de la Federació Catalana de Societats Musicals, així com a les Bandes de la Confederació Espanyola, que així ho sol·licitin.

La resta de condicions musicals i d'organització, seran exposades en les Bases i a les següents informacions, com ara la plantilla amb els instruments que ha d’incloure la composición, que la FCSM penjarà al seu web.

Podeu descarregar les bases, fent clic aquí.

Podeu descarregar la declaració responsable d'autoria, fent clic aquí.
 

Convocado el 6º concurso de composición para banda "Josep Maria Lleixà"

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), con el apoyo del Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet, convoca el 6º Concurso de Composición para Banda Sinfónica "Josep Maria Lleixà Subirats". Hasta el 30 de diciembre a las 14h se pueden presentar obras de nueva creación, que no se hayan estrenado previamente, ni editado, en el concurso que homenajea con su nombre a Josep Maria Lleixà Subirats, quien fue presidente de la Unión Musical Mas de Barberans (Montsià).

La obra ganadora será premiada con 2.500 euros, y la decisión del jurado será emitida antes del 31 de enero de 2020.

Todos los compositores que lo deseen podrán participar con composiciones que tienen que ser originales e inéditas, es decir, que no se hayan estrenado oficialmente en ningún concierto, que no sean copia, modificación o versión de otra u otras composiciones existentes; por lo tanto no pueden haber sido premiadas en ningún otro concurso y ni haber sido difundidas por ningún medio de comunicación; tampoco haber sido editadas por ningún sello discográfico ni editorial. Se busca así que las obras no se hayan estrenado antes de la presentación de la candidatura, ni hasta que el jurado haya emitido su veredicto. Pueden participar los compositores de España y, como resultado de los acuerdos con la entidad Obra Cultural de l’Alguer, los residentes en esta ciudad italiana.

Obra sinfónica para Banda de Música

La composición debe ser clasificada dentro de la modalidad "Obra Sinfónica para Banda de Música". Con el objetivo de que la obra ganadora pueda ser interpretada por el mayor número de bandas federadas, la dificultad de la partitura deberá ser media o media-alta. Sin ser un factor excluyente, se valorará que la obra parta de un lenguaje de expresión musical cercano o habitual en la mayoría de las bandas.

La obra tendrá una duración mínima de diez y máxima de doce minutos y podrá ser de movimiento único o conformada por varios movimientos. Tanto la forma de la obra como su contenido serán libres, sin instrumento solista ni con instrumentos no habituales en las bandas y de acuerdo con la plantilla que se detalla en el Anexo a las Bases. El jurado valorará positivamente que sea adjuntado un resumen o explicación general de la obra, así como que se adjunte también un cd demo de la obra presentada.

La entrega del premio al ganador/a del concurso, se realizará en el transcurso de un concierto organizado por la Federació Catalana de Societats Musicals y l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet, en el Teatre - Auditori de l’Hospitalet de l’Infant, el Centre Cultural Infant Pere. La fecha se determinará oportunamente, y se hará la debida publicidad del evento.  

La obra ganadora será remitida a todas las Bandas de la Federació Catalana de Societats Musicals, así como a las Bandas de la Confederación Española, que así lo soliciten.

El resto de condiciones musicales y de organización serán expuestas en las Bases y en las siguientes informaciones, como la plantilla con los instrumentos que debe incluir la composiciones, que la FCSM colgará en su web.

Podéis descargar las bases, dando clic aquí.

Podéis descargar la declaración responsable, dando clic aquí.

 

Sònia Gómez i l'Agrupació Musical Senienca presenten BanDaNsant

Dins del marc del VII Festival Músiques en Terres de Cruïlla, dissabte 30 de novembre, Sònia Gómez i l'Agrupació Musical Senienca presenten l'espectacle de nova creació BanDaNsant.

Un espectacle que en paraules dels seus creadors després d'assistir-hi, et permetrà "pensar en noves formes d'encarar les tradicions".

L'espectacle tindrà lloc a les 19h a la Casa de Cultura de la Sénia (Carrer del Mestre Esteller s/n).

 
Página 1 de 39
Home
Source Link . Info . like that
Prison Break Scene 6 Japanese Daddy Bear Sylver Kind Of Life Babe Shows Her Booty Sexy Ass Twerk Beach Nudist Girl Beach Nudist Girl Is Lonely On The Shore Sexy Changing Room 20