Àmbit legal i econòmicRecursos

Descobreix les recompenses fiscals del micromecenatge

En els últims anys el 'crowfounding' o micromecenatge ha adquirit molta importància en el desenvolupament de nous projectes.

Què és el micromecenatge?
El micromecenatge consisteix en el finançament col·lectiu d’un projecte, producte o empresa mitjançant donacions dineràries o no dineràries i es poden establir recompenses a canvi. Normalment es fa via Internet a través de diferents plataformes especialitzades.

Aquesta font de finançament pot ser utilitzada per diferents tipus de projectes molt variats: artístics, culturals…

Més info a Xarxanet

Show More

Related Articles

Back to top button