Àmbit legal i econòmicRecursos

Com ajornar deutes tributaris

Els ajornaments podran tenir un termini màxim de fins a 6 mesos, sense cap interès en els 3 primers.

Degut a la situació atípica provocada per la Covid-19, actualment es permet ajornar deutes que normalment són inajornables, com ara els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats o els derivats de les retencions de l’IRPF efectuades a terceres persones.

Més info a Xarxanet

Show More

Related Articles

Back to top button