Àmbit legal i econòmicRecursos

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (II)

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a demanar a l'administració informació sobre les entitats no lucratives, sempre respectant els límits definits i la llei de protecció de dades.

En el recurs anterior s’ha explicat què és la Llei de transparència estatal, què pretén i com es regulen els aspectes generals de la norma.

Les entitats estan obligades a donar publicitat activa de les seves activitats, però també, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a demanar certa informació si la necessiten.

Tot i que no pertany a aquestes entitats l’obligació d’atendre les demandes dels ciutadans i ciutadanes de forma directa, sí que tenen l’obligació d’atendre les demandes de l’Administració quan aquesta els demana informació en compliment del deure d’informar els ciutadans que sol·liciten informació que obra en poder de les entitats.

Tanmateix, tot i no exposar-se explícitament a la llei, les entitats no lucratives també poden sol·licitar la informació que necessitin a l’Administració mitjançant el mateix procediment fixat per al ciutadà.

A continuació s’explica com fer-ho i quines limitacions hi ha, respectant sempre la llei de protecció de dades de caràcter personal.
Més info a Xarxanet

Show More

Related Articles

Back to top button