Notícies

“Cap a una nova represa” de les bandes de música catalanes

El PROCICAT ha fet pública una Resolució que planteja un marc de general de prevenció per a la transmissió de la malaltia per COVID-19.

Es publica la resolució del PROCICAT que adopta el marc general de prevenció per a la contenció de la COVID-19

  • Coincideix amb la publicació del decret 63/2020 del 18 de juny, en què la Generalitat finalitza la fase III de Pla per a la desescalada, i queden sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma.
  • Es faculta la consellera de Salut i el conseller d’Interior, autoritats del Comitè de Direcció del PROCICAT, per tal que adoptin les resolucions per fer efectives les mesures de la nova etapa.
  • El Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en la seva resolució del 18 de juny determina les mesures bàsiques de prevenció, les quals es completaran amb els plans d’acció sectorials elaborats i aprovats en el si del PROCICAT.

Barcelona, 19 de juny. A partir de les 00:00 hores del 19 de juny queda sense efecte al territori de Catalunya les mesures derivades de declaració de l’estat d’alarma i es faculta a la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d’Interior, Miquel Buch, en la seva condició d’autoritats del Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, per adoptar les mesures necessàries per regir la nova etapa que s’inicia amb el decret 63/2020 de 18 de juny.

El PROCICAT ha fet pública una Resolució que planteja un marc de general de prevenció per a la transmissió de la malaltia per COVID-19. Tal com indica la Resolució les mesures indicades al text s’han de completar amb els plans sectorials d’activitats que s’elaboraran i aprovaran d’acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020.

Sector de les Societats Musicals

Entre els plans sectorials que es preveu que regulin l’activitat de les societats musicals, hi haurà en les activitats de lleure infantil (casals d’estius, colònies, altres…); activitats culturals entre les quals s’inclouen espectacles públics i activitats d’oci i recreatives; festes, revetlles i altres esdeveniments populars i, per últim, equipaments d’oci, cultural o esportiu permanents amb gran afluència de públic.

Des de la Federació Catalana de Societats Musicals, a través de la seva pertinença a l’European Music Council ha tingut accés a diversos estudis científics a través dels quals pot acreditar el seu argumentari quant a distàncies entre intèrprets, hàbits i comportaments dels musics, amb els quals ha creat un Protocol d’actuació.

Distància de seguretat i mascaretes

Cal destacar que el protocol d’actuació de la FCSM, presentat el 07/05/2020 i actualitzat en diverses ocasions per la seva consideració i estudi, no contradiu en cap cas les mesures de la Resolució del PROCICAT. De tal manera que es coincideix en la necessitat que entre músics hi hagi una distància de seguretat d’1,5 metres o el seu equivalent de seguretat de 2,5 m2 per persona. El mateix en la col·locació de les cadires per aquells espectacles que compten amb públic assegut, és a dir, que no siguin cercaviles.

De la mateixa manera, a la Resolució del PROCICAT s’estableix l’ús de la mascareta. Com a norma general serà necessari en espais lliures i tancats, ja siguin de titularitat pública o privada que es trobin oberts al públic, en els quals no sigui possible mantenir la distància de seguretat de 1,5m. No obstant això, cal llegir els diferents punts en els quals no caldria, sigui el cas de persones que mantenen una relació o contacte propers de forma habitual, els quals, per exemple en un vehicle propi, no estarien obligats a dur mascareta.

Un protocol adaptat per als músics

Mentre no s’especifiqui un pla sectorial, des de la FCSM animem a consultar el protocol d’actuació que se suma a l’esforç realitzat en les darreres setmanes per proveir de kits sanitaris i de desinfecció a totes les bandes federades (amb termòmetre d’infrarojos, gel hidroalcohòlic, desinfectant bactericida, mascaretes i difusors), que permeten complir estrictament les qüestions plantejades en el protocol.

El protocol d’actuació planteja qüestions com ara que cada músic es netegi els seus instruments fora del lloc de l’actuació o assaig: ho farà en arribar a casa seva. En el decurs de l’assaig o actuacions, la saliva i els aerosols condensats als instruments de vent no es podran eliminar tirant-los a terra, sinó que els dipositarà a un drap, camussa o baieta; i mantindrà aquesta tela guardada, tot emportant-se-la a casa. A més, es plantegen protocols per a l’ús dels autocars: prendre la temperatura de cada músic abans de pujar, els components de l’expedició de més risc es desplaçaran en un bus concret o pujaran els últims situant-se a la part del davant, entre d’altres mesures.

Des de la FCSM s’encoratja a totes les bandes a llegir i seguir el protocol d’actuació.

Una Resolució que no contradiu el protocol

Les recomanacions genèriques del PROCICAT no contradiuen el protocol. Ofereixen pautes en l’aforament dels recintes que obligatòriament han de ser tingudes en compte. Un màxim de 2.000 persones en esdeveniments a l’aire lliure i fins a 3.000 quan les persones se situïn en seients preassignats. Pel que fa a espais tancats, un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones en seients preassignats. En ambdós casos (recintes a l’aire lliure i tancats) caldrà un control d’accés i sortida independents.

Cal destacar que la Resolució del PROCICAT ofereix l’obligatorietat d’identificat un responsable d’aplicar les mesures organitzatives necessàries per garantir les mesures de protecció en locals, establiments o espais on es duguin a terme activitats que estiguin obertes al públic. Aquesta figura responsable serà l’interlocutora amb l’autoritat sanitària en cas que es requereixi en el marc del control d’un eventual brot epidèmic que afecti als locals, establiments o espais.

Al llarg dels propers dies i hores cal tenir en compte el web del PROCICAT on s’actualitzarà el contingut dels àmbits d’activitat per als plans sectorials.

Cap a una nova represa

Des de la FCSM recalquem que cada músic actuarà individualment en la represa de la seva activitat.

Amb tot, considerem que si es respecten les resolucions i obligacions del PROCICAT, la represa de les activitats tindrà les garanties de seguretat que ens pertoca vetllar per a la salut de tots i totes.

Documents de consulta:

 

Documents científics amb caràcter informatiu sobre la pràctica musical i la Covid-19

A la crisi sanitària de la Covid-19, s’hi ha sumat un factor de desconeixement d’una greu malaltia que ha alterat el que en dèiem la nostra normalitat. En el cas de les bandes de música, com en d’altres activitats presencials, l’efecte ha estat devastador, ja que sempre pel nostre bé, hem hagut de suspendre les nostres activitats (assajos, classes presencials a les escoles, concerts…).

Són diverses les iniciatives científiques que han estudiat com les bandes poden adaptar-se a aquest nou context limitant al màxim els riscos en salut. Es tracta de documents científics d’Universitats, Facultats de Medicina i diferents organismes europeus que han estudiat el protocol per tal que els músics puguin tornar a la seva activitat.

Des de la FCSM hem decidit publicar aquests estudis per la seva rellevància. Sense que això interfereixi en els protocols que s’estan creant des de les nostres administracions, considerem que en moments com l’actual, l’accés a la informació pot alleugerir aquests moments d’angoixa, i treballar a pensar tots plegats com l’activitat de les bandes de música podrà reprendre’s amb totes les garanties de seguretat per a músics i públic.

Us podeu descarregar els documents a continuació:

Show More

Related Articles

Back to top button