Àmbit legal i econòmicRecursos

10 requisits per complir la LOPD a la nostra entitat (I)

Una de les obligacions que hem de tenir en compte a la nostra entitat és el compliment de la LOPD, ja que el seu incompliment pot comportar greus sancions econòmiques per a la nostra associació.

La Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades té l’objectiu de garantir i protegir el dret de tota persona física a exercir un control efectiu sobre les seves dades personals. Aquest reconeixement es configura com un dret fonamental.

A continuació analitzarem els conceptes i principis bàsics que hem de conèixer en matèria de protecció de dades i el marc legal aplicable, a fi de poder disposar de la informació necessària per valorar si la nostra entitat està complint la normativa o què deuria de fer per adequar-se a la mateixa.

Més info a Xarxanet

Show More

Related Articles

Back to top button